Informacje

Nasz adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im. Mieczysława Karłowicza
21-400 Łuków
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
tel. (25) 798 28 26
e-mail: sekretariat@psm.lukow.pl